Utkast: Mar. 28, 2016


På väg!

 
Då var vi på väg blrjar väl närma sig Mora.
Humöret är på topp om än något trött.